Cyclu

Testimonials

Ervaringen van deelnemers aan de talent regie-programma's.

Ik vond het moeilijk om mijn mening te verkondigen en de confrontatie aan te gaan, waardoor ik merkte dat het mijn leerproces in de kliniek in de weg stond. (bijvoorbeeld stellen van vragen, aangeven iets niet te begrijpen). Dit is nu sterk verbeterd. Bewustwording van welke momenten ik moeite heb om discussie e.d. aan te gaan en hierdoor dit actief veranderen of recht te zetten. Ik durf nu meer op de voorgrond te treden, meer mijn mening te verkondigen. Ik voel me nu meer betrokken en heb meer werkplezier.

- Arts in opleiding, Groningen -

Ik vond het lastig om in een overleg aan te geven wat ik belangrijk vind en de ander die kant ook op te sturen. Ik wilde graag meer directiever  communiceren. Door de vragen in Cyclu kwam ik tot de kern van mijn vraag en hoe ik dit zou aanpakken en wanneer. Ik heb geoefend in mijn werk met deze competentie en geleerd dat ik het kan.  Directief communiceren zet ik nu in op de momenten dat ik het wil. Dat voelt goed.

- Engelien van der Zwaag, adviseur Communicatie, Veiligheidsregio Fryslân -

Uit een assessment zijn een aantal ontwikkelpunten naar voren gekomen. Cyclu heeft mij geleerd om op een laagdrempelige manier met mijn ontwikkelpunten aan de slag te gaan. De tool laat me op een praktische manier werken door middel van het formuleren van opdrachten voor mezelf. Op die manier kan ik op eenvoudige wijze reflecteren op mijn eigen handelen. Ik ben me bewuster geworden van de situaties waarin ik in mijn eigen valkuil kan stappen. Het geeft mij een gevoel van overwinning. Doordat ik mezelf doelen (in de vorm van opdrachten) had gesteld die van nature lastig vind, geeft het een voldaan gevoel op het moment dat ik deze doelen heb behaald en ik over mijn eigen drempels heen ben gestapt.

- Hilbrand Sibma, financieel adviseur, Veiligheidsregio Fryslân -

Ik had het gevoel dat ik overzicht miste in mijn werkzaamheden. Te lang doen over bepaalde taken omdat ik de lat hoog leg en alles 3 keer controleer. Het heeft me geholpen mijn werk met meer structuur uit te voeren.  Door te focussen op resultaatgerichtheid werk ik efficiënter en met meer plezier omdat ik overzicht hou. Het heeft me geholpen me bewust te zijn van de doelen en tussen doelen in mijn dagelijks werk, het helpt me hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Ik werk nu georganiseerder en gestructureerder. Ik voel me meer zelfverzekerd in mijn werk.

- Arts in opleiding, Groningen -