Cyclu

Talent: lust of last?

Wil je dat je talent je tot lust is? of ervaar je je talent als last.

Talent: last of lust?

Jouw talent maakt je wijzer en handiger, waardoor je in lastige situaties, eerder oplossingen vindt. Herken je dit? Echter, in de waan van de dag vaar je dikwijls op de automatische piloot. Een gemiste kans voor de organisatie en haar mensen waardoor er knelpunten ontstaan op de werkvloer. Bijvoorbeeld, je contact met je collega’s verloopt stroef of je mate van zelfsturing in je werk laat te wensen over. Het moge duidelijk zijn dat dit de werksfeer negatief beïnvloedt. Zo sterk zelfs dat het kan leiden tot uitval vanwege een burn-out.
Reflecteren over je talent, is jezelf een spiegel voorhouden waardoor je stil staat bij hoe je werkt en samenwerkt, welke keuzes je maakt en wat je belangrijk vindt.
Zelfreflectie is een begrip uit de psychologie: je wordt je bewust van je gedachten, gevoelens en herinneringen die te maken hebben met je gedrag. Je plaats je talent in perspectief waardoor je niet alleen de volgende stap, je talent ontwikkelen, zet. Maar ook met je inzichten aan de slag gaat op de werkvloer. Is jouw talent dan een lust of een last?

Oefening in talent: lust of last?

Lees de vragen en neem rustig de tijd:
1 Hoe komt het dat ik nu al wel of niet aan mijn talent werk?
2 Wat wil ik bereiken met mijn talent?
3 Waar sta ik nu?
4 Wat zal er gebeuren als ik mijn talent ontwikkel?
5 Wat zal er niet gebeuren als ik het doe?
6 Wat zal er gebeuren als ik het niet doe?