Cyclu

Arts in opleiding, Groningen

Ik vond het moeilijk om mijn mening te verkondigen en de confrontatie aan te gaan, waardoor ik merkte dat het mijn leerproces in de kliniek in de weg stond. (bijvoorbeeld stellen van vragen, aangeven iets niet te begrijpen). Dit is nu sterk verbeterd. Bewustwording van welke momenten ik moeite heb om discussie e.d. aan te […]